Информация относно Регламент 2016/679 Общ регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation)

 

Благодарим ви, че в миналото ни се доверихте относно личните ви данни и оценяваме вашия избор да го направите, за да се възползвате от услугите и продуктите, които нашата компания предлага. Работим усилено, за да продължим да печелим вашето доверие и поради тази причина бихме искали да ви информираме относно промените, настъпили с приемането на Регламент 2016/679 или Общия регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), който е в сила от 25 май 2018 г.

 

Като част от тези нови правила актуализирахме нашата политика относно т.нар. бисквитки, както и декларацията за защита на личните ви данни, с информация относно начина, по който се обработват вашите данни, в съответствие с изискванията на GDPR.

 

Допълнително считаме, че е важно да ви информираме относно следните права, които Регламентът ви осигурява:

 

1. Правото на достъп ви позволява да бъдете информирани от компанията за това дали данните ви се обработват, както и да получите достъп до тях.

 

2. Правото на корекция и правото на заличаване ви позволява да поискате, да получите и също така да коригирате данните, съхранявани от компанията, както и да ги заличите, ако пожелаете.

 

3. Правото на ограничаване на обработването ви позволява да поискате да спре обработването на вашите данни.

 

4. Правото на преносимост ви позволява да поискате и да получите данните в структуриран, широко използван и машинно четим формат, както и правото да препратите данните към други обработващи администратори.

 

5. Правото на противопоставяне ви позволява да се противопоставите на обработката на данните.

 

6. Също така имате правото да подадете жалба пред надзорен орган, в случай на неправомерно обработване на данни.

 

Можете да упражните горепосочените права както и свободно да отправяте въпроси, коментари или оплаквания относно декларацията за защита на личните данни или практиките за защита на личните данни на MLS INNOVATION INC. към длъжностното лице за защита на личните данни, като пишете на електронната поща dpo@mlsinnovation.com. Друг начин да свържите с нас е чрез Центъра за поддръжка, който се намира тук.

Накрая, имате възможност да се информирате за всички нови промени, които внася Регламента, както и да го прочетете, следвайки този линк.