Декларация за защита на личните данни

 

MLS INNOVATION INC. в ролята на Администратор на лични данни оценява посещението Ви в уеб сайтовете и благодари за проявения от Вас интерес към компанията, продуктите и услугите ѝ. Защитата на поверителността и на личните Ви данни е важен въпрос за MLS INNOVATION INC. За да бъде гарантирано високо ниво на прозрачност и сигурност, декларацията за защита на поверителността на личните данни, както е описано по-долу, Ви информира относно естеството, обхвата на приложение и целта за всяко събиране, използване и обработване на лични данни, що се отнася до MLS INNOVATION INC.

 

 

Цели на обработването на данни

 

MLS INNOVATION INC. събира, обработва и използва Вашите лични данни, доколкото това се изисква за изпълнение на съответната цел или цели, които са посочени по-долу и за които сте се съгласили предварително.

 

Маркетингови дейности

За тази цел Вашите лични данни може да се използват за изпращане на търговски съобщения, както и за изпращане на рекламни материали, свързани с продуктите и услугите на MLS Innovation Inc.

 

Разкриване на трети лица за маркетингови дейности

С Ваше съгласие личните Ви данни могат да бъдат обработвани от партньори на компанията с цел анализиране на Вашето поведение, навици и тенденции в потреблението, както и за укрепването на предлаганите от Компанията продукти и услуги.

 

Закупуване на продукти чрез електронния магазин (e-shop)

Вашите лични данни сe изискват също така при закупуване на един или повече продукти на компанията чрез електронния магазин на компанията, с цел обработване на покупката на продукта, както и за евентуалната му доставка до избраното от Вас местоназначение.

 

Комуникация

- Онлайн чат

На нашите уеб сайтове Ви предлагаме възможността да общувате с телефонната централа на компанията чрез инструмент за онлайн чат, който поема онлайн поддръжката на нашите клиенти. За тази цел от Вас се изисква определена лична информация за оптимизирането на предоставяната услуга. Ние използваме данните, които събираме, за да контактуваме и да персонализираме комуникацията си с Вас. Когато използвате този инструмент за комуникация на MLS INNOVATION INC., Вашите лични данни не се разкриват на никоя друга страна.

 

- Формуляр за контакт

Корпоративният уеб сайт предоставя и онлайн формуляр за контакт, който можете да използвате за връзка с дружеството. Всички лични данни, въведени в този формуляр, се пазят единствено с цел комуникация и след това се изтриват, щом тя вече е изпълнена.

 

- Формуляр за жалби

В нашите офиси и в магазините ни можете да намерите съответните формуляри за жалби, в които можете да отправяте оплаквания, които сте имали по време на обслужването Ви. Всички лични данни, въведени в този формуляр, се пазят единствено с цел комуникация и след това се изтриват, щом тя вече е изпълнена.

 

Клиентска поддръжка

- Следпродажбено обслужване от Сервизен отдел

Сервизният отдел на компанията разполага със собствен уеб сайт, където всеки клиент или партньор може да бъде информиран за хода на поправката на устройството, което е представил в отдела. Личната информация, събирана в този случай, помага за предоставянето на съответната услуга за обслужване и подкрепа на клиента. В допълнение, при поискване от страна на клиента, отделът има възможност да запази резервно копие (backup) на личните му данни по време на поправката на неговото устройство.

 

- Услуга GetnDeliver

Услугата "Get&Deliver" на MLS се отнася до БЕЗПЛАТНОТО получаване на устройството от обекта на клиента, превоз до централния сервиз на компанията и връщане и доставка обратно на клиента без разходи на желаното от него място. Личните данни, изисквани от клиента, са свързани с гладкото изпълнение на предоставяната услуга.

 

- Услуга на телефонна централа

Клиентът може да се свърже с телефонната централа на компанията, за да получи обслужване по телефона и/ или информация за устройство, което използва.

 

Разкриване на трети лица

С Ваше съгласие личните Ви данни могат да се обработват от сътрудници на компанията с цел осъществяване на съответните услуги, които са част от техните служебни задължения. Това може да се случи при:

 

- Услугата "GetNDeliver", където на първо място приемате обработването на личните Ви данни от партньорска куриерска компания, която ще приеме Вашето устройство и на второ място се съгласявате с разкриването на Вашите данни от наша страна към съответната компания, така че да може да Ви достави устройството, когато приключи поправката/ проверката му.

 

Надстройки, сигурност и MLS приложения

 

MLS Innovation Inc. събира лични данни относно Вашето устройство и начина, по който го използвате, чрез предварително инсталираните приложения. В някои случаи непредоставянето на определени лични данни ще предизвика невъзможност за използване на определени свързани продукти или услуги. Причините за събиране на данни се отнасят до следните ползи:

 

- Доставяне, активиране или потвърждаване на продуктите и услугите, които сте поискали или извършване на промени и предоставяне на техническа поддръжка и следпродажбено обслужване за горепосочените продукти и услуги въз основа на Вашите изисквания;

 

- Изпращане на актуализации на операционни системи или приложения и известия за инсталиране;

 

- Персонализирано потребителско изживяване и съдържание;

 

- Статистически данни за употреба на нашите приложения и устройства;

 

- Предоставяне на услуги, свързани със сигурността на Вашите устройства и заключването им в случай на тяхната загуба;

 

- Ние също така Ви изпращаме информация за продукти и услуги, които може да Ви интересуват, каним Ви на промоционални дейности на MLS Innovation Inc. и др. Ако не желаете да получавате такава информация, можете да бъдете изключени по всяко време, като деактивирате съответните опции на устройството си;

 

- Изпълнение на предоставяните функциите на всяко едно MLS приложение.

 

Човешки ресурси

MLS Innovation Inc. събира и обработва лични данни за търсещите работа. Компанията се ангажира да бъде прозрачна относно начина на събиране и използване на тези данни и изпълнението на задълженията си за защита на данните. Също така може да събираме лични данни за Вас от трети лица, като например докладите, предоставяни от бивши работодатели. Ние ще поискаме информация от трети лица, само когато Ви бъде направено предложение за работа, като Ви информираме, че го правим. Данните ще се съхраняват на редица различни места, включително в регистрационния файл, в системи за управление на човешките ресурси и в други информационни системи (включително електронна поща).

 

MLS INNOVATION INC също така използва лични данни, предоставяни с цел управление на договори (contract management) и обработване на Вашите въпроси и искания.

 

В допълнение, предоставената ни информация може да се комбинира с данни, които вече са съхранени от MLS INNOVATION INC отпреди. Една такава комбинация от данни ни позволява да поддържаме актуални данните, които събираме, за да гарантираме точността на събраната информация, и да оптимизираме услугите си.

 

Освен тези цели, ние използваме и обработваме Вашите данни, само ако изрично сте дали съгласието си и ако сте били информирани за такива цели. Например, можете да заявите интерес към онлайн обява за работна позиция, но MLS INNOVATION INC може да прегледа тази молба по отношение на други позиции в компанията. Само в този случай ще използваме тези данни за конкретната цел.

 

Безопасност на лица и вещи в магазини на компанията

MLS Innovation Inc. обработва лични данни в обхвата на целта за защита на лица и вещи, намиращи се в магазините на MLS Innovation Inc., докато правно основание за обработването им представлява чл. 6, ал. 1, т. е) от Общия регламент за защита на данните. Можете да се информирате повече относно това обработване, като прочетете тук.

 

Категории лични данни

 

За "лични данни" се счита информацията, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране физическо лице.

 

MLS INNOVATION INC събира, обработва или използва Вашите лични данни, в случай че сте ни ги предоставили, за следните цели:

 

Маркетингови дейности

Ние събираме данни, изпратени от Вашия уеб браузър, напр. информация за браузъра и операционната Ви система, за маркетингови цели и за подобряване на уеб сайтовете и услугите ни. Също така, за да можем да се свържем с Вас относно промоционално съдържание чрез нашия корпоративен бюлетин, Ви молим да ни предоставите имейла си в съответното поле на нашия уеб сайт. На последно място, чрез идентификационния IMEI на Вашето устройство, можем да Ви информираме за нови продукти и услуги на компанията.

 

Накрая, за да провеждаме различни активности, томболи и игри в социалните мрежи, събираме данни от Вашия онлайн профил, които се използват само за целите на конкретната игра. Тези данни, името и адреса на профила, се съхраняват временно и във всички случаи за по-малко от един (1) месец в корпоративно устройство за съхранение, така че да можем официално да завършим конкурса, който включва процедури като например контакт с печелившия (или подгласниците), изпращане на награди и др.

 

Известия до трети лица във връзка с маркетингови активности

Личните данни, събирани за тази цел, включват:

 

- Рекламни бисквитки. MLS Innovation Inc. и нейните партньори използват "бисквитки" за събиране на информация относно Вашите дейности и интереси в мрежата и Ви предоставя персонализирани реклами, които са по-тясно свързани с Вас.

 

- "Бисквитки" на социални медии (Facebook Pixel, Google Analytics). "Бисквитките" на социалните медии са свързани с услуги, предоставяни от трети лица. Третото лице предоставя тези услуги след констатирането, че сте посетили нашите уеб сайтове. По-конкретно, чрез тези услуги от трети лица, получаваме Вашето пълно име и имейл, с цел евентуалното им използване в маркетингови кампании.

 

- Имейл. В рамките на рекламна кампания, провеждана от сътрудник на компанията, Вашият имейл може да бъде препратен на трето лице, така че да може да изпълни договорното си задължение.

 

Закупуване на продукти чрез електронния магазин (e-shop)

За тази цел личните данни, които се събират, са следните:

 

- Session cookies: Вход и проверка. Когато използвате някакъв идентификатор за вход в даден уеб сайт, така наречените "сесийни бисквитки" гарантират, че посещението Ви в този сайт работи възможно най-гладко.

 

- "Бисквитки" за персонализация: Запазване на предпочитания и настройки. Уеб сайтът използва "бисквитки", за да запазва настройки, като например настройка на езика и размера на шрифта на компютъра или на мобилното Ви устройство, артикулите в кошницата Ви за пазаруване и други предпочитания на браузъра.

 

В случай, че закупите едно устройство, Ви се искат следните лични данни, така че да можем да Ви изпратим закупените от Вас продукти: име, фамилия, имейл адрес, пощенски адрес, държава, телефонен номер.

 

Комуникация

 

- Комуникация чрез изнструмента Онлайн чат

За тази цел изискваните от Вас лични данни са поне Вашето име, но също така и всички данни, които са необходими в контекста на услугата, за която сте се свързали с нас. Всички лични данни, които ни изпращате чрез инструмента за чат, се съхраняват за период от две (2) години, така че да можем да покрием времето, необходимо за обработването на Вашето искане, но и да можем да разгледаме историята на конкретния случай/ контакт, ако някога възникне бъдеща нужда. С изтичане на двете години, тази комуникация се изтрива от нашата система.

 

- Формуляр за контакт

За тази цел исканите от Вас лични данни са Вашето име и имейл, така че да можем да се свържем с Вас. Други данни, които сте предоставили при общуването с нас, особено чрез използването на формулярите за контакт в нашия уеб сайт, се изтриват веднага щом бъдат счетени за излишни за обработването на Вашето искане или като цяло не са необходими за неговото изпълнение.

 

- Формуляр за жалби

За тази цел исканите от Вас лични данни са Вашето име, телефон и имейл, така че да можем да се свържем с Вас. Личните данни, съдържащи се в този формуляр, ще бъдат изтрити веднага щом бъдат счетени за излишни за разглеждането на Вашата жалба.

 

Клиентска поддръжка

- Следпродажбено обслужване от Сервизен отдел

За тази цел личните данни, които изискваме, са поне Вашето име и телефон, така че да можем да се свържем с Вас, за да Ви информираме за хода на молбата за поправка на устройството Ви. Освен това, за същата цел изискваме телефон или IMEI на Вашето устройство на уеб сайта http://service.mls.gr. В случай, че бъде предоставено временно устройство, докато бъде поправено устройството на клиента, ние записваме и събираме IMEI или SN на съответното устройство, с цел заключването му, в случай че не бъде върнато в офисите на компанията. В случай, че бъде поискано от страна на клиента да задържим бекъп на личните му данни, тогава те се задържат в отделна папка и за период от 2 седмици, докато бъдат окончателно изтрити от локалния компютър на лицето, което се е погрижило за поправката на устройството.

 

- Услуга GetnDeliver

За тази цел и за да се свържем с Вас чрез формуляра, намиращ се в уеб сайта на съответната услуга http://getndeliver.mls.gr, изискваме от Вас следните лични данни: име, фамилия и телефон.

 

- Услуга телефонна централа

При обслужване чрез телефонната ни централа, не искаме да ни предоставяте лични данни. Изключение прави случаят, когато ще е необходимо да се извърши вътрешен контрол на процесите и след това отново да се комуникира с клиента. В този случай изискваме име, фамилия и телефон, така че да можем да се свържем с клиента.

 

Разкриване на трети лица

В зависимост от сътрудниците и техните предоставяни услуги, се предоставят и необходимите лични данни. По-конкретно се дават следните:

 

- Услуга GetnDeliver: Личните данни, изисквани от клиентите, са свързани с данните за контакт и адреса на доставка на устройствата, така че куриерската компания да може да достави пратката.

 

Надстройки, сигурност и MLS приложения

Наши избрани приложения получават данни за географското Ви местоположение (географски координати), така че да могат да показват информация, свързана изключително с местоположението Ви като например обекти въз основа на интересите Ви (POIs) и/ или информация за времето и др. Подчертаваме обаче, че Вашата географска локация не може да Ви идентифицира, тъй като не е свързана с ID на Вас или Вашето устройство.

 

Освен това, получаваме гласова информация като например гласови записи, които правите, когато активирате тази функция и задавате гласови команди при използването на нашите приложения.

 

Човешки ресурси

Информацията, изпратена във връзка с електронна молба за работна позиция, включително автобиография, сертификати, доклади, доклади за работа и т.н.. (необходими документи за кандидатстване за работна позиция), както и личните данни, които евентуално да съдържат горепосочените данни, се съхраняват и използват изключително за тази цел, като при заемането на работата позиция всички печатни версии на данните се унищожават, а електронните версии се съхраняват за период от шест (6) месеца.

 

Безопасност на лица и вещи в магазини на компанията

Компанията, чрез системи за регистриране, позиционирани в своите магазини, обработва само видео файлове, генерирани по време на конкретния процес. Те се изтриват най-късно в рамките на 15 дни от датата на получаването им, освен ако не възникне друг въпрос от правно естество, който позволява съхраняването им за по-дълъг период от време. Можете да прочетете за това тук.

 

Приемници и изпълнители на обработката на лични данни:

 

MLS INNOVATION INC е сключила договори с външни доставчици на услуги за обработка на данни за събирането, обработването или използването на лични данни от името и в съответствие с инструкциите на MLS INNOVATION INC. Такива доставчици на услуги подкрепят MLS INNOVATION INC., особено по отношение на хостинга и функционирането на уеб сайтове, електронни магазини (e-shops) и блогове (blogs), за маркетингови цели, статистически анализ, подобрения на уеб сайтове и изпращане на имейл информационни бюлетини. Тези доставчици на услуги могат да бъдат извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство, което означава, че нивото на защита може да се различава от нивото на защита, предоставяно от европейското законодателство за защита на личните данни. В този случай MLS INNOVATION INC. получава всички необходими гаранции, наложени от Европейски Регламент 2016/679 (като Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ, BCR, Сертификати и одобрени Етични Кодекси и др.).

 

MLS INNOVATION INC. е една международно функционираща компания. За да може да управлява по оптимален начин вашите запитвания, е възможно да се наложи да предоставите данните Ви на сътрудници чието седалище, също така, е възможно да се намира в страни извън Европейския съюз. Това предоставяне се осъществява само с Ваше съгласие и само за целите, посочени по-горе.

 

С изключение на горния случай, ние не предаваме Вашите данни на други трети лица, освен ако не сме задължени да го правим съгласно регулаторни разпоредби или съдебни разпореждания и други задължения към органи на публичната власт. Тоест, Вашите лични данни не се продават, отдават под наем или разменят.

 

Външни връзки (линкове)

Нашите уеб сайтове са посочват и съдържат връзки към уеб сайтове на трети лица. По правило, те се определят чрез деклариране на съответния имейл адрес на третото лице или логото на компанията/ продукта. MLS INNOVATION INC. няма отношение към съдържанието или дизайна на уеб сайтове на други доставчици. Препращайки/ свързвайки тези външни уеб сайтове, ние не припознаваме тяхното съдържание като наше.

 

"Бисквитки"

Информация относно използването на "бисквитки", особено за маркетингови цели, можете да намерите в Политика за бисквитките.

 

Информация, изпращана по електронен път:

Ако сте се съгласили с използването на имейл адреса Ви за комуникационни или промоционални цели, ще използваме Вашите данни, за да се свържем с Вас или да Ви изпратим промоционални имейли въз основа на Вашите интереси. Комуникацията чрез имейл включва възможността за оттегляне на съгласието Ви по всяко време, ако вече не искате да получавате тази информация.

 

Защита на данните на непълнолетни лица

Офертите и услугите на този уеб сайт не са предназначени за деца. Следователно смятаме, че не сме запознати с лични данни, отнасящи се за лица под 15-годишна възраст.

 

Техническа и организационна защита на данни

MLS INNOVATION INC. прилага технически и организационни мерки, които са разумни по отношение на съответната цел за защита на данните, за да защити предоставената от Вас информация от злоупотреба и загуба. Тези данни се съхраняват в защитена операционна среда, която не е достъпна за обществеността. Освен това, всеки един от нашите служители е получил инструкции за защита на данните и е длъжен да сключи споразумение за поверителност.

 

Имейлите, изпращани до MLS INNOVATION INC.

За данъчни и одиторски цели имейлите, изпращани до MLS INNOVATION INC., ще бъдат архивирани за срок от 5 (пет) години. Имейл системите на MLS INNOVATION INC. са предназначени да се използват за бизнес цели.

 

Файлове за дейностите по обработване

Можете да получите един общ преглед на категориите и целите на обработка на личните данни, които MLS INNOVATION INC. събира, обработва и използва във файловете за дейностите по обработване, които се показват на тази уеб страница.

 

Информация и други права, комуникация

При поискване, длъжностното лице по защита на личните данните (DPO) ще Ви предостави необходимата информация за личните данни, които съхраняваме в нашия архив. В случай, че личните Ви данни са неправилни, можете да ги коригирате незабавно. Всяко предоставяне на такава информация или изменение е безплатно.

 

В допълнение, имате право да оттеглите съгласието си да използваме Вашите лични данни в бъдеще, изцяло или частично. В случай че желаете това, ще изтрием или ще деактивираме Вашите данни. За да предявите такива права, свържете се с длъжностното лице по защита на данните на MLS INNOVATION INC.

 

Можете да упражните следните права:

1. Правото на достъп Ви позволява да бъдете информирани от Компанията дали Вашите данни се обработват или не, както и да получите достъп до тях.

2. Правото на коригиране и правото на изтриване Ви позволяват да поискате, да получите и ако искате да коригирате данните, съхранявани от компанията, както и да ги изтриете, ако желаете.

3. Правото на ограничаване на обработването Ви позволява да поискате спирането на обработката на Вашите данни.

4. Правото на преносимост Ви позволява да поискате и получите данните в структуриран, общо използван и машинно четим формат, както и правото да прехвърлите данните на други длъжностни лица по обработването.

5. Правото на противопоставяне Ви позволява да се противопоставите на обработката на данните.

6. Правото на подаване на жалба до надзорен орган, в случай на неправомерно обработване на данни.

 

Можете да упражнявате горепосочените права, както и свободно да отправяте евентуални въпроси, коментари или жалби във връзка с настоящата Декларация за защита на личните данни или Практиките за защита на личните данни на MLS INNOVATION INC до длъжностното лице по защита на личните данни на адрес Индустриална зона Технополис 55535 Пилея, Солун или на електронния адрес [email protected]