"Making Life Simple" Innovation Inc.

 

MLS Innovation Inc. е основана през м. октомври 1989 г. в гр. Солун с цел проучване, проектиране, разработване, производство и разпространение на електронни устройства и високотехнологични продукти с акцент върху иновацията.

 

Нашата цел е да опростим ежедневието на нашите клиенти, разработвайки и внедрявайки нови технологии в уникални и лесни за употреба продукти, като създаваме изживявания, които правят живота ни по-лесен.

 

През първото десетилетие на своето функциониране MLS разработва множество софтуерни приложения както и фърмуер за различни електронни продукти. Паралелно с това, проучванията в областта на сигурността и защитата срещу незоконното копиране на софтуер, водят до иновативния метод на заключване CD-ROM LaserLockTM.

 

През 1999 г. компанията печели Златната Европейска Награда за Технологии за LaserLockTM. През май 2001 г. компанията се листва на Атинската Фондова Борса.

 

След пускането на пазара през 2004 г. на първото приложение за разпознаване на глас и изкуствен интелект, MLS лансира през 2006 г. иновативния навигатор MLS Destinator Talk&DriveTM, който съчетава навигация с разпознаване на глас, като същевременно разширява дейността си и в чужбина с износ в Турция, Саудитска Арабия, Йордания, Чили, Мароко и Кипър.

 

През 2010 г. компанията разработва интерактивни дъски и печели публичен търг за снабдяването на гръцките държавни училища на територията на Гърция.

 

2012 г. представлява крайъгълен камък за бъдещето на компанията с пускането на пазара на първия мобилен телефон MLS IQTalk - първият гръцки Android смартфон, който включва технологии за разпознаване на глас и изкуствен интелект.

 

Компанията продължава своя технологичен напредък, възползвайки се от натрупания през изминалите години опит, с пускането на пазара през 2013 г.  на първия си таблет, а през 2015 г. дебютира и първият Android-интегриран интелигентен телевизор, в който е внедрена технологията MAIC (MLS Artificial Intelligence Center). Това бележи навлизането в една нова пазарна ниша като част от политиката за разширяване на продуктовото портфолио и покриване на повече потребителски нужди в областта на домашните забавления.

 

MAIC представлява една от най-значимите иновации в историята на MLS, която вече се внедрява във всички таблети и мобилни телефони на компанията и която променя коренно начина, по който потребителите взаимодействат със своя таблет или мобилен телефон. С обикновена гласова команда на потребителя MAIC осъществява обаждания, изпраща съобщения и имейли, търси в интернет или в YouTube, локализира, обажда се и навигира до отворени аптеки, болници, банки, бензиностанции, информира за близки паркинги, трафика по пътищата, прогнозата за времето и превежда думи или изречения от български на английски език и обратно.

 

През м. декември 2016 г. MLS пристъпва към представянето и пускането на пазара на новата серия иновативни мобилни апарати MLS Easy, насочени към голям процент потребители, които все още използват 2G технология, позволявайки им да получат достъп до интернет услуги по най-лесния за тях начин. Паралелно, през 2016 г., компанията създава MLS Magic - иновативен продукт, който принадлежи към категорията на хибридните устройства (Laptop + Tablet) и разполага с две операционни системи (Android и Windows), предоставяйки възможност на потребителя да използва само едно устройство за работа и забавление.

 

През 2017 г. компанията представя на пазара MLS SafeTM, който представлява иновация в областта на неприкосновеността и сигурността на личните данни.

 

Компанията е листвана на Атинската Фондова Борса от 2001 г. и участва в Общия индекс на Атинската Фондова Борса (ASE General Index (ASE:IND), в индекса (FTSE/ATHEX Mid Cap) и в индекс (FTSE/ATHEX Tech).

 

 

Продукти

 

MLS Innovation Inc. е тясно свързана с иновативни технологични продукти, произлизащи от историческото развитие на компанията, основаващи се на опита ѝ в областта на мултимедийните приложения, на използваемостта на електронните устройства, лингвистиката, разпознаването и синтеза на реч, на сигурността и изкуствения интелект.

 

Много от нашите продукти, обособени в 7 различни категории, са уникални по рода си и намират приложение във всички области, където се използват компютърни устройства - от автомобилната индустрия и образованието до служебната среда и развлечението.