Нашата компания са нашите хора.

 

Човешкият фактор е елемент от съществено значение за MLS Innovation Inc., тъй като осъществяването на целите и стремежите ни се основава на наличието на квалифициран и опитен персонал.

 

В компанията работят специалисти в областта на информационните технологии, научните изследвания и технологичното развитие (R&D), продажбите, маркетинга и управлението. За нас, човешките ресурси са от ключово значение и основен двигател на развитие на компанията. Затова полагаме усилия да изградим и осигурим една приветлива работна среда, основаваща се на сътрудничество и колективен дух.