Иновация: Нашата основна характерна черта

Иновацията е в ДНК-то на MLS Innovation Inc. още с първите ѝ стъпки и последващия дълъг списък с иновативни софтуерни и хардуерни продукти, които гарантират най-добрата стойност за нашите клиенти, основаващи се на силния ни ангажимент към научноизследователската и развойна дейност (НИРД). Непрекъснатите инвестиции в тези направления подтикват MLS да предлага все по-напреднали технологии и полезни продукти както в утвърдени, така и в нови технологични сектори. В условията на интензивна конкуренция научноизследователската и развойната дейност е от решаващо значение за поддържането и разширяване на позицииите на компанията в пазарите, където оперира.

 

Научноизследователска и развойна дейност

Отдел НИРД на MLS Innovation Inc. се състои от опитни и висококвалифицирани специалисти, работещи по различни научноизследователски линии, с цел предоставяне на иновативни продукти и услуги.


Стратегически цели на НИРД

Разработване на нови продукти и услуги

Предоставяне на НИРД услуги на клиенти

Създаване на стратегически технологични партньорства


Технологични сектори на дейност

Гласови технологии

Обработка на естествен език

Изкуствен интелект и машинно обучение

Уеб услуги, мултимедийни приложения и UI / UX

Навигация

Интернет услуги и интернет на нещата

Сигурност

 

През последните години MLS Innovation Inc. прие широкоразпространени и гъвкави методи като напр. Agile и Scrum за разработването на софтуер, които ни позволяват постоянно надграждане чрез колективни усилия за самоорганизиране и мултифункционалност на нашите екипи, както и оптимизиране на възможностите на служителите да се отзовават максимално ефективно, да се адаптират към развиващите се технологии и към промените в пазарните условия.

 

Европейски проекти

MLS Innovation Inc. демонстрира водещата си позиция в насърчаването на иновациите чрез включването си в различни сътрудничества и научноизследователски програми, предоставяйки паралелно свое ноу-хау на трети страни, разработвайки и подкрепяйки приложения в областта на образователните технологии, езиковите технологии, телематиката и мултимедийните приложения за европейски проекти като:

Наименование

Тематика

Срок

STIMEY

STIMEY е една учебна среда, която съчетава мощни технологии, които се подкрепят от научно-педагогически изследвания и социални медии, в опит да вкара заедно науката и обществото в Европа. По този начин ще се повиши международната конкурентоспособност на континента, тъй като преподаването на STEM (наука, технология, механика и математика) ще стане по-достъпно/ социално/ забавно за младежта в Европа и по този начин ще увеличи интереса ѝ за съответна STEM кариера.

9/2016 - 9/2019

Inlife

Целта на INLIFE е да се изправим пред предизвикателството да превърнем съществуващите научни изследвания в реалност за действителни хора в цяла Европа. Съществуващите гъвкави ИКТ решения биха могли да помогнат на възрастните потребители с конгнитивни затруднения при организирането, изпълнението и завършването на ежедневните задачи, които представляват ключови фактори за да продължат да бъдат и да се чувстват независими. INLIFE ще предостави интегрирани, персонализирани, многостранни ИКТ решения и услуги, които са насочени към разнообразни ежедневни дейности (хранене, физическа активност, придвижване, духовна стимулация, комуникация, социално взаимодействие и др.) на потребители с когнитивна дисфункция, които живеят в собствените си домове или в защитени жилища, както и на техните официални и неофициални обгрижващи лица.

2/2015 - 2/2018

Movesmart

Проектът MOVESMART имаше за цел да предоставя персонализирани транспортни услуги, базирани на информация в реално време, събирана от потребителите чрез процеса краудсорсинг. Данните се събират анонимно, чрез мобилни устройства (напр. смартфони или GPS навигационни устройства) и се събират от потребителите с подкрепата на облачна архитектура (cloud). Едно от основните предимства на проекта MOVESMART беше проектирането и реализирането на редица екологосъобразни транспортни услуги в реално време, които подкрепяха използването на екологични превозни средства, като напр. електрическите автомобили и велосипедите.

11/2013- 11/2016

Prosperity4All

Prosperity4All развива инфраструктурата и екосистемата, която ще позволи на присъстващото навсякъде самостоятелно персонализиране на интерфейсите и материалите, въз основа на нуждите и предпочитанията, да нарасне (насърчаване на самостоятелното възнаграждаване на сътрудничеството, намаляване на съкращенията, намаляване на разходите, увеличаването на достъпа до пазара и навлизането на международно равнище.

2/2014- 2/2018

Choreos

CHOReOS приложи рамка за разработването на експанзивна хореография. Целта беше да се даде възможност на експертите от областта да разработят децентрализирани решения от изключително голям мащаб (ULS), състоящи се от разнородни услуги, които могат да бъдат адаптирани и QoS (Quality-of-Service).

10/2010- 10/2013

MLS Artificial Intelligence Center (MAIC)

MAIC беше създадена така че да изолира външния шум от околната среда (в колата, в бара и др.) и диалогът с нея да е абсолютно успешен. Тя е резултат на научноизследователската и развойната дейност на гръцкия научноизследователски екип на MLS Innovation Inc. през последните 15 години, що се отнася до разпознаването на глас и изкуствения интелект и става все по-интелигентна с все по-нарастващата ѝ употреба.


Дигиталният асистент, с когото разговаряте и който изпълнява вашите гласови команди.

Устройствата MLS са с интегрирана иновативна MAIC (MLS Artificial Intelligence Center) технология, която ще промени начина, по който комуникирате с вашето устройство!

Talk&Call®

Искате да се обадите на някого?

С Talk&Call® е достатъчно само да изречете името на контакта и обаждането стартира на момента. Толкова просто и ефективно.

MLSPedia®

Преносима енциклопедия в джобчето ви.

С MLSPedia® MAIC ще ви помогне да обогатите познанията си в която и да е сфера.

Talk&SMS®

Забравете за бутоните и грешките. Имате си личен асистент.

Уморихте ли се от текстовите съобщения? Продиктувайте ги и MAIC ще ги изпрати вместо вас.

Talk&Search®

Търсите нещо? MAIC ще ви го намери!

От лица, местоположения, ресторанти и каквото друго можете да си представите, на български и английски език MAIC ще потърси, ще намери и ще ви информира.
Τalk&Translate®

Превод на момента с MAIC.

Изберете която и да било дума или изречение. Ще получите превода веднага - от български на английски и обратно, писмено и устно.

Live Services

Информирайте се за това, което се случва около вас и улеснете живота си.

Бензиностанции, аптеки, болници, паркинг, трафик, банки, времето. Всичко е на разположение и е само на един клик разстояние.


Награди и отличия

За общия ни ангажимент към иновациите, MLS Innovation Inc. е получила, с течение на времето, следните индикативни награди.

Година

Награда - Отличие

1999

European Information Technology Prize (Златна Европейска награда за информационни технологии)

2008

Продукт на годината (T3&PC Magazine) - Титлата Product of the Year 2008 получи системата MLS Destinator 4800

2008

Награда за бизнес иновация в рамките на “Бизнес награди Пари 2008” (Линк)

2009

Продукт на годината (T3&PC Magazine) - Титлата Product of the Year 2009 получи системата за разпознаване на глас MLS Destinator Talk&DriveTM

2010

Продукт на годината (T3&PC Magazine) - Титлата Product of the Year 2010 получи live навигационната системата с разпознаване на глас MLS Destinator Talk&Drive liveTRAFFIC 2010 Kouros Innovation Award (Награда за развитие и иновация)

2011

Награда за най-добро приложение за навигация в гръцкото App Store (Infacom 2011)

2011

Продукт на годината (T3&PC Magazine) - Титлата Product of the Year 2011 получи навигационната системата с разпознаване на глас MLS Destinator Talk&Drive liveTRAFFIC 500

2013

Greek Exports Awards - Награда за технология и иновация (Greek Exports Forum 2013)

2013

Бизнес награда в категорията “Награда за бизнес иновация” (Организатор Пари бизнес награди)

2014

LIGHTHOUSE RETAIL BUSINESS AWARDS - Доставчик на годината 2014

2014

Гръцка стойност - Награда за иновация от институцията ГРЪЦКА СТОЙНОСТ на Асоциацията на индустриите в Северна Гърция

2014

Доставчик на годината, Списание за индустрията и търговията на дребно - Retail Business Awards

2015

Почетно отличие за известен гръцки продукт - Индустриални продукти (Made in Greece Awards) (Линк)

2015

Бизнес награда в категорията "Високи темпове на развитие" (организатор Ethos events - Пари бизнес награди) (Линк)

 

Сертификати

 MLS Innovation Inc. е разработила, приложила и е сертифицирана в една Система за управление, в пълно съответствие със стандартите ISO 9001, 14001 и 18001